Lakované hliníkové plechy, zvitky

Vlastnosti:

  • Dobrá tvárnosť

  • Rozmerová stálosť

  • Vysoká pevnosť

Použitie:

  • Spotrebný priemysel - teplovzdušné vykurovanie, osvetľovacie telesá, automatické práčky...

  • Stavebníctvo - obklady fasád, odkvapové rúry a žľaby, obklady podhľadov, obloženie stien, deliace priečky, 
    kryty vykurovacích telies, žalúzie...

  • Automobilový priemysel - úžitkové a obytné prívesy, chladiace vozidlá

Štandardne dodávané rozmery:Na požiadanie dokážeme zabezpečiť atypické rozmery.

Štandardne dodávané farby:

Na požiadanie dokážeme zabezpečiť iné farby.

Dodávané povlaky: