Medené plechy, profily, prírezy a tyče

Cu - ETP

Meď je materiál vhodný všade tam, kde je požadovaná dobrá odolnosť voči korózií, elektrická a tepelná vodivosť, všeobecne v elektrotechnike.

  • Dodávame ploché a kruhové tyče, plechy

Vlastnosti:

  • Chemické zloženie Cu99,9

  • Pevnosť v ťahu RM (štandardná hodnota) 195 - 295MPa

  • Tvrdosť 40 - 70HB (podľa Brinella HB)

  • Merná hmotnosť 8,9  (g/cm3)

CuZn 0,5

Výhodou oproti čistej medi je nižšia elektrická vodivosť, lepšia pevnosť, obrobiteľnosť
a v neposlednom rade
lepšia zvárateľnosť.

  • Dodávame plechy.

Vlastnosti:

  • Chemické zloženie CuZn0,5

  • Pevnosť v ťahu RM (štandardná hodnota) 220 - 360MPa

  • Tvrdosť 40 - 110HB (podľa Brinella HB)

  • Merná hmotnosť 8,9  (g/cm3)