Pozinkované plechy, zvitky

  • Pozinkované plechy, zvitky v akostiach DX51D Z200, Z275 MAC

  • Pozinkované plechy v hrúbkach: 0,50-0,55-0,6-0,8-1,0-1,5 mm

                                        v šírkach:    1000 a 1250 mm

                                        v dĺžkach:    2000 a 2500 mm

  • Pozinkované zvitky v hrúbkach 0,5-0,55 mm a šírkach 1250 mm - 1000, 620, 500, 400, 330

Ponúkané pozinkované plechy a zvitky sú vyrábané podľa normy STN EN 10143 a sú pozinkované 275 g/m2 podľa normy STN EN 10142.

Štandardne dodávané rozmery:


Štandardné balenie, hmotnosti:

  • BALÍKY - do 3500 kg

  • ZVITKY - do 8000 kg

Na požiadanie dokážeme zabezpečiť menšie balenia.