W-Cu – wolfrám-medenné kompozitné materiály

 • veľmi tvrdý materiál odolný proti vzniku trhlín a deformácii

 • použitie na spínacie kontakty vysokého a stredného napätia, elektródy elektro-erozívneho zvárania

 • najčastejšie dodávame v akostiach W-Cu: 75/25%, 80/20% a 70/30%

..

CuCrZr – EN 2.1293 tepelne vytvrdená zliatina medi (CW106C)

 • materiál s vysokou tvrdosťou a pevnosťou s vynikajúcou elektrickou vodivosťou, trieskovo obrobitelný

 • použitie na výrobu elektród bodového a švového odporového zvárania s vyššími nárokmi

..

CuCoNiBe – EN 2.1285 CW103C

 • materiál s vysokou tepelnou vodivosťou pri dobrej tvrdosti a pevnosti za tepla,

  dobrá odolnosť proti popúšťaniu

 • použitie na vyfukovacie a vstrekovacie formy na plasty, rezacie hlavy a čeľuste zváracích strojov na plasty
  a na liatie neželezných kovov

..

Dodávame tyče (kruhové, ploché, štvorhranné 4HR, šesťhranné 6HR), kotúče, plechy a prírezy, prípadne opracované diely podľa výkresovej dokumentácie.

..