SUPERDURAL -  EN AW-2024 (AlCu4Mg1) STN 42 4203, DIN 3.1355

Plechy, dosky a tvarové výpalky...

Obvykle sa používa na výrobu dopravných prostriedkov, automobily, koľajové vozidlá a iné dopravné prostriedky, v leteckom priemysle, v 
strojárstve, stredne a silno namáhané súčiastky, kostry, nosníky prepážky, riadenia, vedecké nástroje, veterinárne a ortopedické výztuhy,
stavebníctvo, skrutky, nity...

 

Táto akosť podobne ako EN AW-2017 je známa svojou dobrou obrobitelnosťou, slabšou chemickou odolnosťou ale nevhodnosťou na zváranie a
výkovky.

SUPERDURAL EN AW-2024 má vyššiu pevnosť a tvrdosť ako dural EN AW-2017

Fyzikálne vlastnosti:                                                                                                               Technologické vlastnosti:

                                                 

Sústruženie: obrobitelnosť na sústruhu je veľmi dobrá, vhodná aj na hrubovanie na sucho s ideálnou lomivosťou triesky pri posuve 0,2mm/ot
pri čo najvyšších otáčkach sústruhu. Bezproblémové je aj sústruženie tvarovými nožmi, upichovanie, vpichovanie, šlichtovanie povrchu so šponou
max. 0,05mm.

Frézovanie: obrobiteľnosť veľmi dobrá s preventívnym primazávaním, bez lepivosti na nástroj. Pri hlbokom frézovaní je potrebné počítať s pnutím
a zvieraním materiálu.

Vŕtanie: Materiál pri vŕtaní nekladie veľký odpor ale vznikajú problémy s odvodom drobných triesok, vrták treba pravidelne vyťahovať a čistiť.
To platí aj pre závitovanie.

EN AW-2024 je bezolovnatá zliatina vyhovujúca európskej smernici RoHS,  vhodná na výrobu súčiastok spotrebnej elektroniky alebo elektrických
zariadení.


Mechanické vlastnosti:

Dostupné rozmery: 

   

- dodávame aj kruhové tyče...