Medené plechy, zvitky

  • medené plechy a zvitky v akosti CuZn0,5 -> Stavebné účely

Meď nízkolegovaná odkysličeným zinkom s veľmi dobrými pevnostnými vlastnosťami, spracovateľnosťou , zvárateľnosťou a spájkovateľnosťou a výbornými tvarovacími vlastnosťami.

Štandardné rozmery 0,55 x 1000, 0,55 x 670 (500, 400, 330 mm) v hrúbkach 0,6 – 0,8 - 1,0 mm.

  • medené plechy a zvitky v akosti Cu - ETP

Meď vyznačujúca sa výbornou elektrickou vodivosťou.

Štandardné rozmery tabúľ 0,6 - 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm x 1000 mm x 2000 mm, na požiadavku zabezpečujeme aj väčšie formáty plechov.

Zvitky dodávame v minimálne 500kg množstvách na drevenej palete.

Pri dodávkach na kostoly, sakrálne a historické stavby ponúkame celý doplnkový sortiment, pre falcované krytiny, pevné a pohyblivé antikorové spony, spojovací materiál, špeciálnu paropriepustnú fóliu s odvetrávacou vrstvou, rúrkové zachytávače snehu, kompletný odkvapový a hromozvodový systém.