Kontaktujte Nás

Kontaktné údaje

email: obchod@metalmat.sk
telefón: +421 915 772 173

Fakturačné údaje

METALMAT, s.r.o.
Kamenná 4
010 01 Žilina

IČO: 47608251
IČ DPH: SK2023993642

Bankové spojenie

TATRABANKA, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 0029 2390 8059

zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 61653/L

 

email: metalmat@metalmat.sk
telefón: +421 904 933 899

 

Kontaktujte Nás