Kontaktujte Nás

W-Cu: Wolfrám-medené kompozitné materiály

  • veľmi tvrdý materiál odolný proti vzniku trhlín a deformácii

  • použitie na spínacie kontakty vysokého a stredného napätia, elektródy elektro-erozívneho zvárania

  • najčastejšie dodávame v akostiach W-Cu: 75/25%, 80/20% a 70/30%

CuCrZr - EN 2.1293: tepelne vytvrdená zliatina medi (CW106C)

  • materiál s vysokou tvrdosťou a pevnosťou s vynikajúcou elektrickou vodivosťou, trieskovo obrobiteľný

  • použitie na výrobu elektród bodového a švového odporového zvárania s vyššími nárokmi

CuCoNiBe - EN 2.1285 (CW103C)

  • materiál s vysokou tepelnou vodivosťou pri dobrej pevnosti a tvrdosti za tepla, dobrá odolnosť voči popúšťaniu

  • použitie na vyfukovacie a vstrekovacie formy na plasty, rezacie hlavy a čeluste zváracích strojov na plasty a na liatie neželezných kovov

CuBe2 (CW101C), CuCo2Be (CW104C), CuNi2Si (CW111C, CSN 42 3054)

  • Dodávame tyče (kruhové, ploché, štvorhranné 4HR, šesťhranné 6HR), kotúče, plechy a prírezy, prípadne opracované diely podľa výkresovej dokumentácie.

Kontaktujte Nás